Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації «Генеральний план с –ще Нове Мелітопольського району Запорізької області»

У відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку проведення  громадських слухань щодо  врахування громадських інтересів під час  розроблення проектів  містобудівної документації на  місцевому рівні», затвердженого Постановою Кабінету міністрів України  від 25.05.2011 № 555 « Про  затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо  врахування громадських інтересів під час  розроблення проектів   містобудівної документації на місцевому рівні», Новенська сільська рада повідомляє  про початок громадського обговорення   щодо врахування  громадських інтересів у  проекті «Генерального плану з зонінгом с-ще Нове Мелітопольського району  Запорізької області».

Підстава на розроблення: рішення шостої сесії  сьомого скликання  Новенської сільської ради від 22 січня 2016 року №05 « Про розроблення містобудівної документації Генеральний план с-ща Нове Мелітопольського району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування с- ща Нове Мелітопольського району Запорізької області ( у складі Генерального плану).

Розробник: ФОП «В.Лукашев» кваліфікаційний сертифікат архітектора, Серія АР № 000874.

При  розробці Генерального плану взята до уваги  « Схема планування території Запорізької області».

Проект генерального плану розроблений з урахуванням інтересів територіальної громади і  містить  принципові рішення щодо функціонального зонування  території селища Нове, розміщення об’єктів  державного, загального значення, організації вулично — дорожньої  мережі, інженерного обладнання та підготовки, захисту території  від  небезпечних природних і   техногенних процесів,  охорони природи та  історико — культурної  спадщини.

         Проект генерального плану  розроблено на розрахунковий етап  до 01.01.2046 року.

         Необхідність розроблення генерального плану  селища Нове  викликаний змінами у соціально – політичній та економічній  сферах, що відбулися в державі, удосконаленням нормативно — законодавчої бази та у зв’язку з  тим , що  генеральний план  села який , який розроблений у 1966 році інститутом «Укрмістбудпроект» не відповідає вимогам сучасності.

Проектом генерального плану з зонінгом  селища Нове передбачено:

  • благоустрій скверів, парків, зон відпочинку зі спортивно- оздоровчими комплексами.

— зонування  території  з метою  регулювання  планування  та забудови території селища  Нове з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, раціонального  використання  території;  сприяння реалізації завдань  довгострокового  розвитку селища  з урахуванням історико – культурної спадщини та екологічного стану і збереження об’єктів  культурної спадщини.

З   текстовою та графічною  частинами зазначеного проекту можна ознайомитись в адмінбудівлі Новенської сільської ради  за адресою: с-ще    Нове  вул. Продольна, 1   понеділок — п’ятниця  з 8-00 до 16-00 до 30 грудня 2016 року .

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються  Новенською сільською радою  до  30 грудня 2016 року.

 Відповідно  до ч.6, ст. 21 Закону України  « Про  регулювання містобудівної діяльності»  пропозиції   подаються громадянами у  письмовому вигляді (за адресою: 72380, вул.. Продольна,1 с-ще Нове, Мелітопольський район, Запорізька область) із  зазначенням  прізвища, ім’я  та по батькові, місця  проживання, з  особистими підписом  і повинні містити обґрунтування з  урахування  вимог законодавства,  будівельних норм, державних стандартів та правил.

         Відповідальний за прийом та організацію розгляду пропозицій:    

           — Новенський сільський голова Бутенко Валентин Вікторович

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ  ПОКАЗНИКИ

Ч.ч.      Назва  показнику Одиниця

виміру

Існуючий

стан

Розрахунковий етап  (15-30 років
1 Населення Тис. осіб 1032 1426
2 Територія в межах населеного пункту, всього: Га 148,1 297,0
У.т.ч.: житлової забудови,всього « 27,75 77,5
Садибної « 27,40 77,15
блокованої « —— ——
багатоквартирної « 0,35 0,35
Громадської забудови, всього « 1,81 9,26
Виробничої, всього « 1,60 3,60
Комунальної, всього « 0,30 1,35
Складської, всього « 0,20 2,90
Транспортної інфраструктури, всього « 10,26 18,66
У т.ч. вулично- дорожньої мережі « 10,2 18,6
Зовнішнього транспорту « 0,06 0,06
Ландшафтнорекреаційної та озелененої, всього « 18,8 25,0
У т.ч. загального користування « 18,8 25,0
лісів « —— ——
Дач та садівницьких товариств « —— ——
Природно –заповідного фонду, всього « —— ——
Водних поверхонь « —— ——
Сільськогосподарських угідь « 78,99 153,14
Інші території « 7,4 7,4
3 Житловий фонд, всього Тис.м2 27,87 43,79
Кількість квартир 378 577
У т.ч. непридатний житловий фонд « 1/0,027
Розподіл житлового фонду за  видами забудови
садиба « 27,59/37 1 43,51/570
блокована « —— ——
Багатоквартирна « 0,28/8 0,28/8
Середня житлова забезпеченість населення загальної площею м 2 /чол. 26,7 30,7
Вибуття житлового фонду, всього: тис.м2 0,027 —-
непридатного « 0,027
Природного у зв’язку з реконструкцією « ——- ——-
4 Нове житлове будівництво,всього Тис.м2 ——— 15,95
Кількість квартир
Одноквартирне садибне « —- 15,95/199
блоковане « —— ——
багатоквартирне « —— ——
5 Об’єкти  громадського обслуговування
Дитячі дошкільні заклади, всього  Тис.місць 0,12 0,12
Загальноосвітні школи, всього « 0,20
Лікарні, всього Тис.ліжок —— ——
Поліклініки, всього Тис,відвідувань за зміну 0,03 0,05
Амбулаторії, всього «
Фельдшерсько-акушерські пункти( для  сільських населених пунктів), всього об’єкт 1 1
Пожежні депо, всього

 

 

пожежні гідрати

Об’єкт пожежних автомобілі

в

——

 

 

1/1

 

 

28

6 Вулично — дорожня мережа та  транспорт населеного  пункту
Довжина вулиць і доріг, всього км 12,34 13,6
У т.ч.  для міських магістралей

( окремо  загально- міського та районного значення)

« 12,34 13,6
Для сільських вулиць і доріг усіх категорій « 12,34 13,6
Щільність вулиць і доріг, всього Км/ км2 8,23 4,5
Довжина подвійного шляху ліній міського  ( сільського пасажирського транспорту, всього км 8,23 4,5
У.т.ч.автобуса « 8,23 4,5
тролейбуса « —— ——
трамвая « —- —-
Швидкісного трамвая « —— —-
метрополітену « —- —-
Міської залізниці « —— ——
Щільність мережі наземного пасажирського транспорту Км/ км2 2,4 1,6
Загальний рівень автомобілізації Машин на 1 тис.чол. 723 812
У.т.ч.рівень автомобілізації  легкового  автомобільного транспорту « 723 812
Кількість місць постійного  зберігання автомобілів ( за складом парку та видами зберігання- гаражі, відкриті автостоянки) Машино — місць 631 793
7 Інженерне забезпечення
Водопосточання
Сумарний  відпуск  води Тис.м.3/ добу 0,34 0,48
Потужність головних споруд водопроводу 1,92 1,92
Каналізація
Сумарна потужність очисних споруд « —— 0,32
Електропостачання
Сумарне споживання електроенергії Млн..кВтх

год/рік

Потужність джерел покриття електронавантажень Тис.кВт
Теплопостачання —- ——
Потужність централізованих джерел тепла, всього « —— ——
Подача  тепла, всього « —— ——
газопостачання
Споживання газу, всього Млн..м3/ рік
8 Інженерна  підготовка  та захист  території
Захист  території  від затоплення:
площа га —- —-
Протяжність захисних споруд км —— ——
Намив, підсипання території га —- —-
берегоукріплення « —- —-
Пониження рівня ґрунтових вод « —- ——
Регулювання русел рік/  водойм Км/ —- ——
Протиерозійні, протизсувні, проти карстові заходи га —- ——
Освоєння за торфованих і заболочених територій « —— ——
Освоєння територій із іншими складними умовами: —— ——
Проти  просадні заходи « —— ——
Сейсмічністю 7 балів і більше « —— ——
Дощова каналізація км —— ——
Очисні  споруди дощової каналізації одиниць —— ——
9 Санітарне очищення території
Обсяги твердих побутових відходів, всього: Тис.т/ рік 0,33 0,43
Сміттєпереробні заводи: —-
— кількість одиниць
— потужність загальна Тис.т/рік
Полігони: —— ——
— кількість одиниць
— площа га
Звалища —— ——-
— кількість одиниць
— площа га

Новенський сільський голова                                                          В.В.Бутенко

Пояснювальна та зонінг с-ща Нове