Затверджено нове Положення про ведення касових операцій

Національним банком України Постановою від 29 грудня 2017 року № 148 затверджено у новій редакції «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні».
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування (опублікована в офіційному інтернет-представництві НБУ 04.01.2018).
Постановою №148 визначено, що з метою удосконалення та приведення у відповідність до вимог нормативно-правових актів України втратили чинність, зокрема:
— постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15 грудня 2004 року № 637;
 — постанова Правління НБУ від 06 червня 2013 року № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою».
При цьому граничні суми розрахунків готівкою, визначені п. 6. та п. 7 Постанови №148 залишилися незмінними, а саме:
Суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:
1) між собою — у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень уключно;
2) з фізичними особами — у розмірі до 50000 (п’ятдесяти тисяч) гривень уключно.
Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку.
Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.
Обмеження стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою електронного платіжного засобу.
Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі до 50000 (п’ятдесяти тисяч) гривень уключно.
Платежі на суму, яка перевищує 50000 гривень, здійснюються шляхом:
1) переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок;
2) унесення та/або переказу коштів на поточні рахунки (у тому числі на депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).
Обмеження  не стосуються:
1) розрахунків суб’єктів господарювання з бюджетами та державними цільовими фондами;
2) добровільних пожертвувань та благодійної допомоги;
3) використання готівки, виданої на відрядження.
Відповідно до п. 12 Постанови №148, установа/підприємство зобов’язане розробити та затвердити внутрішнім документом порядок оприбуткування готівки в касі установи/підприємства, у якому максимально врахувати особливості роботи як установи/підприємства, так і його відокремлених підрозділів [внутрішній трудовий розпорядок, режим роботи, графіки змінності, порядок та особливості здавання готівкової виручки (готівки) до банку].
Пунктом 44 Постанови №148, передбачено, що керівник установи/підприємства для здійснення функцій касира може прийняти рішення щодо виконання таких функцій працівником іншої/іншого установи/підприємства, залученого на підставі укладеної угоди на надання послуги з надання персоналу, у якій обов’язково зазначається вимога про повну матеріальну відповідальність такого працівника.
Як визначено п. 50 Постанови №148, установа, підприємство, небанківська фінансова установа з урахуванням особливостей роботи зобов’язані розробити та затвердити внутрішнім документом порядок розрахунку ліміту каси установи, підприємства, небанківської фінансової установи та їх відокремлених підрозділів. .
Ліміт каси встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси за рішенням керівника установи, підприємства, небанківської фінансової установи або уповноваженої ним особи.
Установа, підприємство, небанківська фінансова установа затверджує внутрішніми документами установлений ліміт каси.
Крім того, Постановою № 148  затверджено форми документів:
— Відомість на виплату готівки;
— Видатковий касовий ордер;
— Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів;
—  Касова книга;
— Книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки;
— Акт про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігаються;
— Акт про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою.