Підстави для виключення неприбуткових організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій

Виключення неприбуткової організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій здійснюється на підставі рішення фіскального органу у разі:
— використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для інших цілей, ніж утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених п.п. 133.4.2  ст. 133 Податкового кодексу;
— розподілу доходів (прибутків) неприбуткової організації або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
— невідповідність неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації вимогам, установленим п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу;
— затвердження ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу неприбутковою організацією, що припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу або перетворення) або ліквідації;
— за ініціативою неприбуткової організації.
Рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру надсилається такій організації  протягом трьох робочих днів з дня прийняття зазначеного рішення.
Під час виключення неприбуткової організації з Реєстру присвоєна їй ознака неприбутковості скасовується:
— з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулося недотримання вимог «неприбутковості» відповідно  до п. 133.4 Податкового кодексу;
— з дати припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення);
— з дати надходження заяви про виключення з Реєстру за власною ініціативою.
Зазначена норма передбачена п.16 «Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру»,  затвердженого постановою КМУ від 13.07.2016  № 440.