Як отримати довідку про відсутність заборгованості з податків та платежів?

Процедуру надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, що контролюються фіскальним органом, визначає наказ МФУ від 03.09.2018 №733 «Про затвердження Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи», який набув чинності 07 листопада 2018 року.
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1102-18
Для отримання Довідки платник подає заяву про надання довідки про відсутність заборгованості  (додаток 2 наказу № 733).
Заява подається платником (на його вибір):
— у паперовій формі — до державної податкової інспекції за основним місцем обліку  або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу.
— в електронній формі — на адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг».
В Заяві зазначається:
— відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів,
— найменування підприємства, організації, куди Довідку буде подано.
Довідка або відмова у її наданні готуються протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання Заяви.
Перевірка наявності/відсутності у платника заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на фіскальні органи, здійснюється на дату формування Довідки з урахуванням наявності/відсутності податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або іншої заборгованості за основним та неосновними місцями обліку платника.
Довідка надається безоплатно. Строк її дії становить 10 календарних днів з дати формування (у Довідці обов’язково зазначається термін її дії).
За вибором платника Довідка надається у паперовій або електронній формі (зазначається  у Заяві).
Довідку у паперовій формі платник (його представник) отримує безпосередньо в органі, до якого було подано Заяву.
Довідку в електронній формі платник отримує у приватній частині електронного кабінету.
За наявності у платника податкового боргу та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску та/або заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на фіскальні органи, платнику готується лист (у довільній формі) з вмотивованою відмовою щодо надання Довідки.