Оприлюдненні рішення позачергової шістнадцятої сесії Костянтинівської сільської ради

 

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 

Позачергова  шістнадцята    сесія

шостого  скликання

 

                                                                           Р І Ш Е Н Н Я

 

від  «24» лютого  2012 р.                                                                    №  1

 

Про затвердження договору оренди майна

між Костянтинівською сільською радою

та фізичною особою – підприємцем Катаєвим С.Г.

Враховуючи пропозиції депутатів Костянтинівської сільської ради, на підставі п. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», рішення  Костянтинівської сільської ради  від 11.01.2012 №13/1 «Про  затвердження  Положення  про  передачу  майна  територіальної  громади  с. Костянтинівка  в  оренду, з  урахуванням  вивчення  попиту  на  об’єкти  оренди  , на підставі  заяви від 25.01.2012 року вх. № 11  фізичної особи – підприємця Катаєва Сергія Георгійовича, в собі громадянина Катаєва Сергія Георгійовича, що діє на підставі виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, серія ААВ № 362966 від 23.01.2012 року, з  метою  підвищення  ефективності  використання  майна  комунальної власності    територіальної громади  с. Костянтинівка  в  оренду

Костянтинівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити договір оренди майна (нежитлової будівлі та свердловини) від «24» лютого 2012 року, що належить до комунальної власності Костянтинівської сільської ради, яке розміщене за адресою: пров. Макаренко, 34 с. Костянтинівка, Мелітопольський район, Запорізька область з метою задоволення господарсько – побутових потреб, з оплатою згідно розрахунку орендної плати виконаної незалежним оцінювачем що становить 315, 87 (триста п’ятнадцять гривень вісімдесят сім копійок) грн.  на місяць  за виключенням осінньо – зимового періоду (жовтень — березень), терміном на 20 років, між Костянтинівською сільською радою  в особі Костянтинівського сільського голови Л.Г. Біленького, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та фізичною особою – підприємцем Катаєвим С.Г., в особі громадянина Катаєва С.Г., що діє на підставі Виписки з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, серія ААВ № 362966 від 23.01.2012 р.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань управління комунальною власністю та регулювання земельних відносин.

Костянтинівський сільський голова                                  Л.Г. Біленький

 

 

 


   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 Позачергова  шістнадцята  сесія

шостого  скликання

        

                        Р І Ш Е Н Н Я

 

від  «24» лютого  2012 р.                                                                    №  2

 

Про затвердження договору оренди майна

між Костянтинівською сільською

та ТОВ «БЛЕКСІ фрукт компані»

 

Враховуючи пропозиції депутатів Костянтинівської сільської ради, на підставі п. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», рішення  Костянтинівської сільської ради  від 11.01.2012 №13/1 «Про  затвердження  Положення  про  передачу  майна  територіальної  громади  с. Костянтинівка  в  оренду, з  урахуванням  вивчення  попиту  на  об’єкти  оренди  , на підставі  заяви  Товариства з обмеженою відповідальністю «БЛЕКСІ фрут компані» від 27.01.2012 року вх. № 28з  метою  підвищення  ефективності  використання  майна  комунальної власності    територіальної громади  с. Костянтинівка  в  оренду

Костянтинівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити договір оренди майна (нежитлової будівлі та свердловин № 1 та свердловини № 2) від «24» лютого 2012 року, що належить до комунальної власності Костянтинівської сільської ради, яке розміщено за адресою: вул. Дорожна, 103, с. с. Костянтинівка, Мелітопольський район, Запорізька область, з метою зрошення багаторічних насаджень та задоволення господарсько – побутових потреб, з оплатою згідно розрахунку орендної плати виконаної незалежним оцінювачем що становить  952,78 (дев’ятсот п’ятдесят дві гривні сімдесят вісім копійок)  грн.  на місяць, за виключенням осінньо – зимового періоду (жовтень — березень), терміном на 20 років, між Костянтинівською сільською радою  в особі Костянтинівського сільського голови Л.Г. Біленького, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту та Товариства з обмеженою відповідальністю «БЛЕКСІ фрукт компані», в особі директора Яланського О.М., що діє на підставі Статуту.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  управління комунальною власністю та регулювання земельних відносин.

 

Костянтинівський сільський голова                           Л.Г. Біленький

 

 

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

  Позачергова  шістнадцята сесія

шостого  скликання

 

                                                           Р І Ш Е Н Н Я

 

від  24.02.2012 р.                                                                           № 3

Про внесення доповнень до рішення сесії  сільської ради

№ 9 від 11.01.2012 р.   «Про затвердження Положення

про преміювання працівників Костянтинівської сільської ради».

Заслухавши інформацію сільського голови Біленького Л.Г. про внесення доповнень до рішення сесії  сільської ради    № 9 від 11.01.2012 р.   «Про затвердження Положення  про преміювання працівників Костянтинівської сільської ради»,

Костянтинівська сільська рада

ВИРІШИЛА

1. п.3  Положення   про преміювання працівників Костянтинівської сільської ради викласти в новій редакції:

         3. Порядок преміювання

3.1. Бухгалтер сільської ради щомісяця до 25 числа розраховує  загальну суму коштів, що спрямовується на преміювання  та подає на розгляд керівництву сільської ради.

3.2. Преміювання працівників сільської ради здійснюється на підставі розпорядження сільського голови, яке готується на основі доповідної записки заступника сільського голови (начальника відділу по регулюванню соціальних питань), головного бухгалтера (начальника відділу обліку та звітності) та пропозицій профспілкового  організатора на ім’я  сільського голови.

3.3. У доповідній записці  визначається перелік працівників  для преміювання із зазначенням  розміру преміювання та працівників, яких потрібно позбавити премії із відповідним  обґрунтування.

3.4. Розмір щомісячної премії сільському голові та заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради   визначає сесія сільської ради.

3.5. Сільський голова здійснює преміювання керівних працівників виконавчого комітету сільської ради у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менше як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці .

3.6. Виплата  премії проводиться щомісячно  у разі відсутності зоборгованності за обов’язковими платежами у межах затвердженого фонду оплати праці.

 

Костянтинівський сільський голова                                              Л.Г.Біленький

 

 

 

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 

  Позачергова  шістнадцята  сесія

шостого  скликання

                                                               Р І Ш Е Н Н Я

 

від  24.02.2012 р.                                                                                                      № 4

 

Про оплату праці заступника

сільського голови з питань

діяльності виконавчих органів

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»

Костянтинівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Здійснювати преміювання заступнику голови Костянтинівської сільської ради з питань діяльності виконавчих органів ради щомісячно у розмірі, встановленому для преміювання працівників виконавчого комітету Костянтинівської сільської ради.

2.Здійснювати щорічно виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально – побутових питань та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати.

3. Виплати проводити  у межах фонду преміювання , утвореного у розмірі не менше як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

4. Контроль за виконанням відповідного рішенням покласти на сільського голову.

 

Костянтинівський сільський голова                           Л.Г. Біленький

 

 

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

  Позачергова  шістнадцята  сесія

 шостого  скликання

                                                               Р І Ш Е Н Н Я

 

від  24.02.2012 р.                                                                                                      № 5

 

Про  затвердження Програми з розроблення проекту землеустрою щодо

відведення  земельної ділянки для будівництва та обслуговування артезіанської

свердловини для водо забезпечення с. Костянтинівка на 2012-2015 роки.

 

Заслухавши інформацію заступника сільського голови Устінової Л.М. про затвердження Програми з розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для будівництва та обслуговування артезіанської свердловини для водо забезпечення с. Костянтинівка на 2012-2015 роки,

Костянтинівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Програму з розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для будівництва та обслуговування артезіанської свердловини для водо забезпечення с. Костянтинівка на 2012-2015 роки затвердити. (додається).

 

Костянтинівський сільський голова                           Л.Г. Біленький

 

 

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

  Позачергова  шістнадцята сесія

 шостого  скликання

 

 

                                                              Р І Ш Е Н Н Я

 

від  24.02.2012 р.                                                                           № 6

 

Про припинення дії рішення сесії сільської ради

№ 8 від 30.04.2004 р.

Костянтинівської сільської ради

 

Розглянувши заяву гр. Борисенко Наталії Вікторівни з проханням припинити дію рішення, керуючись ст. ст. 12, 141 п.1 та п. 12 «Перехідні Положення Земельного Кодексу України»,

Костянтинівська сільська рада

ВИРІШИЛА

Припинити дію  рішення № 8 від 30.04.2004 року 21 сесії 24 скликання Костянтинівської сільської ради «Про  надання земельної ділянки у приватну власність для будівництва та ОЖБ, площею0,16 гапо вул.. Степова, 49 с. Костянтинівка, як не приведене у відповідність  до чинного законодавства.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно-діючу комісію з питань земельних відносин.

 

Костянтинівський сільський голова                                    Л.Г.Біленький

 

 

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

  Позачергова  шістнадцята    сесія

 шостого  скликання

 

 

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я

 

від  24.02.2012 р.                                                                           № 7

 

Про надання  дозволу на розробку проекту  землеустрою

щодо відведення  земельної ділянки по передачі у власність

для будівництва та ОЖБ.

 

Розглянувши заяву громадянки  Жулістової Тетяни Вікторівни  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по передачі у власність для  будівництва та обслуговування житлового будинку,  керуючись ст. ст.12;40,81;116;118;121;122;125;126;151(зі змінами та доповненнями) та п.12 Розділу Х “Перехідних  Положень” Земельного Кодексу України,

Костянтинівська сільська рада  ВИРІШИЛА.

  1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність для будівництва та ОЖБ земельні ділянки  за рахунок багаторічних насаджень  із земель під розширення населеного пункту  села Костянтинівка,  Костянтинівської сільської ради, Мелітопольського району, Запорізької області, гром.  Жулістовій Тетяні Вікторівні, загальною площею0,16 гапо вул.. Степова, 49 с. Костянтинівка.

.2.    Рекомендувати  вище гром. Жулістовій Т.В.  в місячний термін з дня прийняття  даного рішення

замовити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки в проектній організації, яка має відповідну ліцензію,пройти державну землевпорядну експертизу та в термін до 11.01 .2013 року подати його на затвердження до Костянтинівської сільської ради.

3.     До використання землі за цільовим призначенням приступити тільки після встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та його державної реєстрації.

4.    Надання згоди  на виконання проекту землеустрою не гарантує передачу вказаних земельних ділянок  Костянтинівською сільською радою на умовах, вказаних у проектах землеустрою. Ризик фінансових витрат на виготовлення проектної документації несе особа-замовник виконання  проекту відведення.

5.   Відповідальність за виконання умов  ст..116 Земельного кодексу Украіни щодо передачі земельної ділянки безоплатно у власність один раз по кожному виду використання ,покладається на особу ,яка набуває право власності на землю.

6.    У випадку невиконання юридичними та фізичними особами вимог пунктів 2,3 – це рішення втрачає свою чинність.

7.   Контроль за виконання  даного рішення  покласти на постійно діючу комісію з питань земельних відносин.

 

Костянтинівський сільський голова                                 Біленький Л.Г

 

 

 

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

  Позачергова  шістнадцята    сесія  шостого  скликання

 

 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

від  24.02.2012 р.                                                                           № 8

 

Про надання дозволу на проведення

інвентаризації земельної ділянки.

 

Розглянувши заяву громадянина України Мігди Сергія Михайловича про надання дозволу на розробку технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки по передачі в оренду, керуючись ст.. ст.. 12, 93, 124 та п. 12  Розділу Х «Перехідних Положень» Земельного Кодексу України,

Костянтинівська сільська рада

ВИРІШИЛА.

  1. Надати дозвіл на розробку  технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки  для обслуговування торгівельного павільйону  по передачі в довгострокову оренду, площею0,007 газа адресою с. Костянтинівка вул.. Щорса, 95 у зв’язку з купівлею нежитлової будівлі.
  2. Зобов’язати гр. Мігду С.М. замовити  технічну документацію, щодо інвентаризації земельної ділянки в ліцензованій землевпорядній організації та після її виготовлення матеріали подати на затвердження до Костянтинівської сільської ради.
  3. До використання землі за цільовим призначенням приступати тільки після встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї та його державної реєстрації.
  4. У випадку невиконання юридичними та фізичними особами вимог пунктів 2,3 – це рішення втрачає свою чинність.
  5. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійно-діючу комісію з питань земельних відносин.

 

Костянтинівський сільський голова                                 Біленький Л.Г

 

 

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

  Позачергова  шістнадцята    сесія  шостого  скликання

 

 

                                                          Р І Ш Е Н Н Я

 

від  24.02.2012 р.                                                                           № 9

 

Про наданнядозволу  на розробкуматеріалів  по встановленню

межземельної ділянки під розміщення та обслуговування

торговельного об’єкту підприємцю Єрмоленко Р.О.

 

РозглянувшизаявуПП Єрмоленко Романа Олександровича (вул. Червонофлотська, буд.40, м. Мелітополя, тел.моб. 0676193987) про надання дозволу на розробку матеріалів по встановленню меж земельної ділянки під розміщення та обслуговування торговельного об*єкту, розташованого за адресою: вулиця Дорожня №36/1, села Костянтинівка, в зв’язку зі зміною власника торговельного об’єкту на підставі ухвал суду,керуючись ст. 12; п.12 Розділу Х  «Перехідні положення»  Земельного Кодексу України, Господарським  кодексом України, ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Костянтинівська сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл підприємцю Єрмоленко Роману Олександровичу на розробку матеріалів по встановленню меж  земельноїділянки, площею 0,0280га, по передачі в орендустроком на 15 роківпідрозміщення та обслуговуванняторговельного об’єкту, який розташований за адресою: вулицяДорожня №36/1, села Костянтинівка, в зв’язкузізміноювласника на підставі ухвал суду (справа №2-7107 /25.12.2009р.) та (справа №2-1043 /28.03.2011р.), без зміницільовоговикористанняземлі.

2.   Зобов’язатипідприємця Єрмоленко Р.О.:

—         в місячнийтермін з дня прийняттяданогорішеннязамовитиматеріалипо встановленню межземельноїділянкипідрозміщення та обслуговуванняторговельного об’єкту по вулиціДорожня №36/1, села Костянтинівка в організації, яка маєвідповіднуліцензію та подати їх на затвердження до Костянтинівськоїсільської ради.

3.  Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на постійнукомісію з питаньуправліннякомунальноювласністю та регулюванняземельнихвідносин.

 

Костянтинівськийсільський голова                                                  Л.Г. Біленький

 

 

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

  Позачергова  шістнадцята сесія

шостого  скликання

 

                                                          Р І Ш Е Н Н Я

 

від  24.02.2012 р.                                                                           № 10

 

Про наданнядозволу  на розробкуматеріалів  по встановленню

меж земельної ділянки під розміщення та обслуговування комплексу

будівель та споруд по провулку Макаренка, № 27/3, села Костянтинівка.

 

Розглянувши заяви громадян Єфімчик Дмитра Олександровича (вул. Леваневського, буд.73, м. Мелітополя, т.моб.0679697831) та Михайленко Віктора Васильовича (вул. Садова, буд. 23, с. Костянтинівка, т.моб.0963595842) про надання дозволу на розробку матеріалів по встановленню меж земельної ділянки під розміщення та обслуговування комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: провулок Макаренка, № 27/3, села Костянтинівка, в зв*язку зі зміною власника на підставі договору купівлі-продажу комплексу будівель та споруд,   керуючись ст. 12; п.12 Розділу Х  «Перехідні положення»  Земельного Кодексу України, Господарським  кодексом України, ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Костянтинівська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл громадянам Єфімчик Дмитру Олександровичу та Михайленко Віктору Васильовичу на розробку матеріалів по встановленню меж  земельної ділянки, площею 0,4924га, по передачі в оренду строком на 49 років підрозміщення та обслуговування комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: провулок Макаренка, № 27/3, села Костянтинівка, в зв*язку зі зміною власника на підставі договору купівлі-продажу комплексу будівель та споруд серії ВРК №586776, реєстраційний №1268 від 07.06.2011 року, без зміни цільового використання землі.

2.Зобов*язати громадян Єфімчик Дмитра Олександровича та Михайленко Віктора Васильовича:

—         в місячний термін з дня прийняття данного рішення замовити матеріали по встановленню меж земельної ділянки під розміщення та обслуговування комплексу будівель та спорудпо провулку Макаренка, № 27/3, села Костянтинівка в організації, яка має відповідну ліцензію та подати їх на затвердження до Костянтинівськоїсільської ради.

3.  Встановити кінцевий термін виконання матеріалів по встановленню меж земельної ділянки – 24 травня 2012 року.

4.  Контроль  за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію з питань управління коммунальною власністю та регулювання земельних відносин.

 

Костянтинівський сільський  голова                                             Л. Г. Біленький

 

 

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

  Позачергова  шістнадцята    сесія  шостого  скликання

 

                                                          Р І Ш Е Н Н Я

 

від  24.02.2012 р.                                                                           № 11

 

Про внесення змін та доповнень в рішення №9

тринадцятої сесії 6 скликання Костянтинівської

сільської ради від 25.11.2011 року.

 

Розглянувши заяву громадянки Панасенко Н.І. про дозвіл на розподіл земельної ділянки, яка перебуває у її власності та керуючись ст.12 Земельного Кодексу України та п. 34 ч.1 ст. 26 Кодексу України «Про місцеве самоврядування в Україні»,     Костянтинівська сільська рада   ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни та доповнення в рішення № 9 тринадцятої сесії 6 скликання Костянтинівської сільської ради від 25.11.2011 року, а саме:

а)  п.1 рішення викласти в новій редакції:

«Надати дозвіл громадянці Панасенко Надії Іванівні на розподіл земельної ділянки площею0,1603 гадля будівництва та обслуговування жилого будинку в селі Костянтинівка по вулиці Фрунзе, № 24, яка належить їй на підставі державного акта на право приватної власності на землю серії ЗПК-10-07075, реєстраційний №1609 від 28.05.2002 року  на дві  окремі земельні ділянки площею:

— 0,0125 га  для будівництва та обслуговування жилого будинку;

—  0,1478га  для будівництва та обслуговування жилого будинку»;

б) п.2 рішення викласти в новій редакції:

«Громадянці Панасенко Н.І. замовити технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення нових державних актів на землю, із площами, вказаними в п. 1 даного рішення, в землевпорядній організації, яка має відповідну ліцензію та після її виготовлення подати на затвердження до Костянтинівської сільської ради.

в)     п.3 рішення залишити без змін.

 

Костянтинівськийсільський голова                                                     Л.Г. Біленький